Kolding Psykoterapi

Individuel- og parterapi

Bodynamic-systemet

Resume:
Bodynamic er et effektivt krops- og psykoterapeutisk behandlingssystem. Systemet opfatter kroppen og psyken som et integreret hele, som spiller sammen i komplekse mønstre (f.eks. kan psykisk eksamensangst ofte sanses i kroppen som ”sommerfugle i maven” og ”rystende hænder”). Behandlingsmetoderne baserer sig derfor primært på samtaleterapi, som integrerer kropssansninger og fysiske øvelser.

Grundværdierne for systemet og dens terapeuter er værdighed og samhørighed i samarbejdet mellem klient og terapeut. Værdighed og samhørighed anses for at ledsage alle andre behov (jfr. Maslow eller Herzberg). Bodynamicterapien er derfor ressourceorienteret. Dette betyder at terapeuten tager udgangspunkt i klientens bevidstgørelse af sine egne fysiske og psykiske ressourcer (styrker) førend der arbejdes i dybden med de vanskeligheder/problemer, som klienten selv ønsker at arbejde med. Herudover er dosering af muskelstyrke helt centralt. Denne fremgangsmåde i terapien medvirker stærkt til at klienten kan og vil integrere nye selvindsigter i sine handlemønstre og dermed opnå sundere værdighed og samhørighed i sit sociale liv udenfor terapirummet. 

Uddrag fra Bodynamic International’s hjemmeside www.bodynamic.dk
Bodynamic er et psykoterapeutisk og pædagogisk system udviklet i Danmark gennem de sidste 30 år under ledelse af Lisbeth Marcher. Krop og psyke ses i Bodynamic Systemet som et integreret hele, og fokus ligger på at identificere og i størst muligt omfang fremkalde den enkelte persons ressourcer og talenter.

Mønstre i personligheden, som hindrer en person i at udfolde sig fuldt og helt, undersøges ved hjælp af særligt udviklede terapeutiske værktøjer, samtidig med at personen hjælpes til at etablere nye og mere hensigtsmæssige handlemåder. Der bindes hele tiden an til den eller de involverede personers egne kropslige og psykiske oplevelser.

Det unikke ved Bodynamic Analyse er, at systemets psykologiske teorier tager udgangspunkt i kroppen. Kroppens mange forskellige muskler er i Bodynamic Systemet kategoriseret ud fra, i hvilken fase af jeg-udviklingen de integreres.

Integration betyder i denne forbindelse, at barnet opnår kontrol over musklen og samtidig indlærer de psykologiske og sociale funktioner, som er knyttet til brugen af musklen.

Baseret på denne tankegang kan der med en test af kroppens muskler - den såkaldte Bodymap test - foretages en meget præcis vurdering af en persons ressourcer og vanskeligheder. Ud fra testen og gennem en forståelse af hvordan, hver enkelt muskel er bærer af en psykologisk historie, er det muligt at identificere særligt problemfyldte områder i en persons livsudvikling.

Specifikke muskler er korreleret til specifikke udviklings stadier for barnet. Disse kan vækkes og tales til, både i voksenterapi, og når der arbejdes med børn. Bodynamic systemets metoder puster liv i den tabte impuls i disse muskler, som igen vækker den historie, der er fastholdt. Dette giver mulighed for at skabe en ny historie næret af den terapeutiske relation.

læs mere påwww.bodynamic.dk