Kolding Psykoterapi

Individuel- og parterapi

Individuel terapi

Bent Warming-Rasmussen er certificeret psykoterapeut efter Bodynamic systemet. I Bodynamic systemet betragtes krop og psyke som en integreret helhed. Sindsstemninger kommer til udtryk gennem kroppen som f.eks. mavefornemmelser, panderynken og spændinger. Det er ikke alle, der er lige gode til at lytte efter hvad kroppen siger og reagere herpå. Bent er også uddannet som lægeeksamineret massør og har derfor set en lang række tilfælde på hvordan sindstilstande og kropmæssige problemer hænger sammen.

Hvorfor terapi?

Hos os alle er adfærdsmønstrene ubevidst præget af vore tidligere oplevelser. Årsagerne til blokeringer i ens nuværende livssituation kan afdækkes gennem samtaler om den enkeltes opvækst og baggrund.

Hvornår har man brug for terapi?

- Når man ikke længere kan overskue sine problemer

- Når man har svært ved at se lyst på fremtiden og føler sig træt og modløs

Hvordan foregår terapien?

- Løsning af problemer kræver, at du er villig til selv at arbejde hermed. Jeg vil være en hjælp hertil med min professionelle viden og erfaring.

- Du siddder sammen med mig ved et lille bord i et varmt og hyggeligt rum

- Jeg styrer samtalen ved at stille uddybende spørgsmål, der kan lede os ind til problemets kerne

- Du har til enhver tid ret/pligt til at sige fra, hvis spørgsmålene bliver for nærgående

- Jeg respekterer, hvis du gør opmærksom på, at samtalen bliver FOR privat/intim

Hvor lang tid tager et terapiforløb?

Et terapibesøg hos mig tager ca. 1,5 time.

Løsning af personlige problemer kræver, at man arbejder med sig selv. Man har brug for tid til at tænke og føle. Ofte indebærer dét at få det bedre også, at man ændrer vaner. Et terapiforløb kræver derfor oftest flere besøg.